“Theoretical Analysis on the Stability of 1-Pyrenebutanoic Acid Succinimidyl Ester Adsorbed on Graphene”, Yasuhiro Oishi, Hirotsugu Ogi, Satoshi Hagiwara, Minoru Otani, and Koichi Kusakabe, ACS Omega, 7, 35, 31120–31125 (2022). (2022/8/25).

“Theoretical Analysis on the Stability of 1-Pyrenebutanoic Acid Succinimidyl Ester Adsorbed on Graphene”, Yasuhiro Oishi, Hirotsugu Ogi, Satoshi Hagiwara, Minoru Otani, and Koichi Kusakabe, ACS Omega, 7, 35, 31120–31125 (2022). (2022/8/25). 

その他の研究業績

TOP